تغییر زمان پیش فرض ذخیره سازی اتوماتیک مطالب

Frequency-of-AutoSaves

بوسیله قرار دادن قطعه کد زیر در wp-config.php می‌توانید زمان پیش فرض ذخیره سازی اتوماتیک مطالب را تغییر دهید. توجه داشته باشید که عدد بر حسب ثانیه است.

define('AUTOSAVE_INTERVAL', 160 );  // in seconds

دیدگاه خود را بنوبسید