نمایش نوشته های بحث برانگیز ماه های گذشته به صورت تصویر در سایت‌های وردپرس

با استفاده از این کد قادر خواهید بود تا نوشته های ماه های گذشته که دارای بیشترین نظرات هستند را تصویرشان را نمایش دهید. برای اینکار ابتدا کد زیر را در فایل functions.php قالب خود قرار دهید.

function most_wps_popular_thumbnail(){
  $current_month = date('n');
  if($current_month==1){ $last_month=12; }else{ $last_month=$current_month-1; }
  $args = array(
    'posts_per_page' => 4,
    'monthnum'    => $last_month,
    'orderby'    => 'comment_count',
   );
  ?>
  <h1>Most popular snippets</h1>
<?php query_posts($args); ?>
<?php while (have_posts()) : the_post(); ?>
  <a href="<?php the_permalink(); ?>" title="<?php the_title(); ?>"><?php the_post_thumbnail( 'thumbnail' ); ?></a>
<?php endwhile; ?>
<?php
wp_reset_query();
}

سپس کد زیر را در هر جا که نیاز داشتید قرار دهید:

<?php most_wps_popular_thumbnail(); ?>

دیدگاه خود را بنوبسید