تغییر مسیر متفاوت کاربران بوسیله نقش کاربری آنها در وردپرس

بوسیله قطعه کد زیر می‌توانید کاربران  را بعد از ورود به وردپرس بوسیله نقش کاربری آنها به مکان‌های مختلف تغییر مسیر داد.

function grodea_login_redirect_contributors() {
 if ( current_user_can('contributor') ){
 return 'url-to-redirect-to';
 }
}
add_filter('login_redirect', 'grodea_login_redirect_contributors');

آخرین به‌روزرسانی در ۰۷ خرد ۱۳۹۶.

دیدگاه خود را بنوبسید