نمایش محتوا براساس مجوز‌های دسترسی کاربران سایت وردپرس

با استفاده از کد میانبر زیر قادر خواهید بود تا محتوای دلخواه خود را به کاربرانی که دارای دسترسی مشخصی هستند نمایش دهید. برای مشاهده دسترسی ها اینجا کلیک کنید. برای استفاده، ابتدا کد میانبر زیر را در فایل functions.php قالب خود قرار دهید:

add_shortcode( 'access', 'access_check_shortcode' );
function access_check_shortcode( $attr, $content = null ) {
	extract( shortcode_atts( array( 'capability' => 'read' ), $attr ) );
	if ( current_user_can( $capability ) && !is_null( $content ) && !is_feed() )
		return $content;
	return '';
}

سپس برای نمایش متن فقط به کاربرانی که دارای دسترسی switch_themes (تغییر قالب) هستند، از کد میانبر زیر استفاده کنید:

[access capability="switch_themes"]
این متن را فقط کاربرانی که می توانند قالب وب سایت را عوض کنند، می بینند.
[/access]

آخرین به‌روزرسانی در ۰۷ خرد ۱۳۹۶.

دیدگاه خود را بنوبسید