قطعه کد نمایش نام مستعار نویسنده در وردپرس

بوسیله قطعه کد زیر می‌تونید نام مستعار یک نویسنده و یا در واقع کاربر را نمایش دهید. نام مستعار جدای از نام و نام خانوادگی کاربر است و می‌تواند بسیار مفید واقع شود.

<?php
 the_author_nickname();
?>

دیدگاه خود را بنوبسید