نمایش آیتم های یک Taxonomy وردپرسی در لیست

با استفاده از کد زیر می توانید لیست تمامی آیتم های ( termهای ) یک Taxonomy خاص را در یک لیست نمایش دهید. در کد زیر به جای TAXONOMY_NAME نام Taxonomy خود را قرار دهید:

<?php
	$terms = get_the_term_list( $post->ID, 'TAXONOMY_NAME',',',',','');
 	$terms = explode(',',$terms);
	echo '<ul>';
	for($i = 0;$i<sizeof($terms);$i++){ ?>
		<li><? echo $terms[$i]; ?></li>
	<? }
	echo '</ul>';
?>

آخرین به‌روزرسانی در ۰۷ خرد ۱۳۹۶.

دیدگاه خود را بنوبسید