نمایش تمام Taxonomyهای انتخاب شده برای یک مطلب وردپرسی

بوسیله قطعه کد زیر می‌توان تمامی Taxonomyهای که برای یک مطلب انتخاب شده را در یک لیست ul نمایش داد.

<?php
$terms = get_the_term_list( $post->ID, 'TAXONOMY_NAME',',',',','');
$terms = explode(',',$terms);
echo '<ul>';
for($i = 0;$i<sizeof($terms);$i++){ ?>
    <li><? echo $terms[$i]; ?></li>
<? }
echo '</ul>';
?>

دیدگاه خود را بنوبسید