نمایش محتوای یک فایل خارجی در سایت بوسیله کد میانبر

بوسیله قطعه کد زیر می‌توانید یک فایل HTML که در خارج از سایت شما است را می‌توانید در درون سایتتان به سادگی با استفاده از یک کدکوتاه نمایش دهید. برای این کار ابتدا کد میانبر زیر را در فایل functions.php قرار دهید:

function show_file_func( $atts ) {
  extract( shortcode_atts( array(
    'file' => ''
  ), $atts ) );
  if ($file!='')
    return @file_get_contents($file);
}
add_shortcode( 'show_file', 'show_file_func' );

سپس در نوشته های خود می توانید از کد میانبر زیر استفاده کنید:

[show_file file="http://wpsnipp.com/data.html"]

آخرین به‌روزرسانی در ۰۷ خرد ۱۳۹۶.

دیدگاه خود را بنوبسید