افزودن اتوماتیک دکمه Google +1 به پست‌ها در وردپرس

automatically-add-the-google-1-button

با افزودن قطعه کد زیر به فایل functions.php قالب وردپرسی خود، دکمه Goolgle +1 به صورت اتوماتیک به انتهای تمامی پست‌های شما افزوده خواهد شد.

add_filter('the_content', 'irtuts_google_plusone');
function irtuts_google_plusone($content) {
 $content = $content.'<div class="plusone"><g:plusone size="tall" href="'.get_permalink().'"></g:plusone></div>';
 return $content;
}
add_action ('wp_enqueue_scripts','irtuts_google_plusone_script');
function irtuts_google_plusone_script() {
 wp_enqueue_script('google-plusone', 'https://apis.google.com/js/plusone.js', array(), null);
}

آخرین به‌روزرسانی در ۰۷ خرد ۱۳۹۶.

دیدگاه خود را بنوبسید