جلوگیری از وجود مطالب با یک دسته‌بندی خاص در نتایج جستجوی وردپرس

در برخی مواقع لازم است که مطالبی با دسته‌بندی خاص را از جستجوی وردپرس حذف کنیم! برای اینکار کافی است که قطعه کد زیر را در فایل functions.php قرار دهید.

توجه: شماره ID دسته‌بندی‌ها را با ۷,۸ جایگزین کنید و دسته بندی های مختلف را با کاما «,» از یکدیگر جدا کنید.

<?php
function grodea_SearchFilter($query) {
if ($query->is_search) {
$query->set('cat','8,15');
}
return $query;
}
add_filter('pre_get_posts','grodea_SearchFilter');
?>

آخرین به‌روزرسانی در ۰۷ خرد ۱۳۹۶.

دیدگاه خود را بنوبسید