کد پیدا کردن شماره شناسه صفحه پدر یک صفحه در وردپرس

با افزودن قطعه کد زیر به فایل functions.php تابع is_subpag_irtuts به قالب شما افزوده می‌شود که می‌توانید از آن در سایت وردپرسی خود برای پیدا کردن شماره شناسه صفحه پدر صفحه جاری استفاده کنید.

function is_subpage_irtuts() {
 global $post;
 if ( is_page() && $post->post_parent ) {
 return $post->post_parent;
 } else {
 return false;
 }
}

آخرین به‌روزرسانی در ۰۷ خرد ۱۳۹۶.

دیدگاه خود را بنوبسید