قطعه کد نمایش کاربران با بیشترین دیدگاه‌ها در وردپرس

با افزودن قطعه کد زیر به functions.php می‌توانید کاربران با بیشترین دیدگاه‌های ثبت شده را به همراه تعداد دیدگاه‌ آنها نمایش دهید. در درون این قطعه کد در قسمت foreach می‌توانید از قسمت‌های زیر استفاده کنید:

  • از $result->comment_author_email برای نمایش ایمیل کاربر
  • از $result->comments_count برای نمایش تعداد دیدگاه‌های کاربر
  • از $result->comment_author_url برای نمایش لینک سایت کاربر

قطعه کد زیر را در functions.php قرار دهید.

function grodea_top_comment_authors($amount = 5) {
global $wpdb;
$results = $wpdb->get_results('
 SELECT
 COUNT(comment_author_email) AS comments_count, comment_author_email, comment_author, comment_author_url
 FROM '.$wpdb->comments.'
 WHERE comment_author_email != "" AND comment_type = "" AND comment_approved = 1
 GROUP BY comment_author_email
 ORDER BY comments_count DESC, comment_author ASC
 LIMIT '.$amount
);
$output = "
"; foreach($results as $result) { $output .= "
".$result->comment_author."
"; } $output .= "
";
echo $output;
}

برای نمایش لیست کاربران با بیشترین دیدگاه قطعه کد زیر را به محلی که قصد نمایش آن را دارید، قرار دهید.

<? grodea_top_comment_authors(); ?>

دیدگاه خود را بنوبسید