نمایش متن تصادفی در فیلد عنوان و محتوای نوشته های وردپرس

با افزودن کد زبر به فایل functions.php قالب خود می توانید، به طور تصادفی هر زمانی که کاربر در حال ایجاد نوشته جدید بود یک متن تصادفی در عنوان و محتوای نوشته نمایش دهید. برای قرار دادن متن دلخواه خود، آرایه های کد زیر را ویرایش کنید:

add_filter( 'default_content', 'writingEncouragement' );
function writingEncouragement( $content ) {
	global $post_type;
  	if($post_type == "post"){
		$encArray = array(
			"سلام! لطفا محتوای خوب و تمیز وارد کن!",
			"مطمئنم چیزی که می خواهی بنویسی نوشته خوبی خواهد بود!",
			"بلاخره می خواهی بنویسی؟!",
		);
		$content = $encArray[array_rand($encArray)];
		return $content;
	}
}
function title_text_input( $title ){
	$title = array(
		"یک عنوان خوب و خلاقانه وارد کن.",
		"عنوان در سئو بسیار مؤثر است. یک عنوان خوب وارد کن!",
		"عنوان را وارد کنید."
	);
	$title = $title[array_rand($title)];
	return $title;
}
add_filter( 'enter_title_here', 'title_text_input' );

دیدگاه خود را بنوبسید