کد افزودن فرم جستجو به صورت اتوماتیک به یک فهرست (منو) وردپرس

add-search-form-to-specific-wp_nav_menu

بوسیله قطعه کد زیر می‌توانید فرم جستجو را به یک فهرست که بوسیله wp_nav_menu نمایش داده می‌شود، اضافه نمایید. به خاطر داشته باشید که نام فهرست خود را با MENU-NAME جایگزین کنید.

add_filter('wp_nav_menu_items', 'grodea_add_search_form', 10, 2);
function grodea_add_search_form($items, $args) {
if( $args->theme_location == 'MENU-NAME' )
 $items .= '<li class="search"><form role="search" method="get" id="searchform" action="'.home_url( '/' ).'"><input type="text" value="جستجو..." name="s" id="s" /><input type="submit" id="searchsubmit" value="'. esc_attr__('جستجو') .'" /></form></li>';
 return $items;
}

بروزرسانی : این قطعه کد را می‌بایست در فایل functions.php قالب وردپرسی خود قرار دهید.

آخرین به‌روزرسانی در ۰۷ خرد ۱۳۹۶.

دیدگاه کاربران

  1. امید در

    این کد رو کجا باید بذاریم؟

دیدگاه خود را بنوبسید