قطعه کد: حذف سایز‌های تصاویر مختلف بدون استفاده در وردپرس

با افزودن قطعه کد زیر به فایل functions.php می توانید از ساخته شدن تصاویر در بعضی سایز‌های بدون استفاده جلوگیری کنید. فراموش نکنید که در کد ها برای هر سایز که می‌خواهید مانند کد مقادیر _w و _h را با صفر مقدار دهی کنید.

update_option( 'thumbnail_size_h', 0 );
 update_option( 'thumbnail_size_w', 0 );
 update_option( 'medium_size_h', 0 );
 update_option( 'medium_size_w', 0 );
 update_option( 'large_size_h', 0 );
 update_option( 'large_size_w', 0 );

آخرین به‌روزرسانی در ۰۷ خرد ۱۳۹۶.

دیدگاه خود را بنوبسید