کد نمایش یک متن تنها در آخرین آیتم از Loop وردپرس

بوسیله قطعه کد زیر می‌توانید یک متن و یا هر چیزی را تنها برای آخرین پست از Loop وردپرس نمایش دهید.

<?php if( ($wp_query->current_post + 1) < ($wp_query->post_count) ) { ?>
   <b>آخرین مطلب</b>
<?php } ?>

دیدگاه خود را بنوبسید