قطعه کد حذف قابلیت انتخاب رنگ در پروفایل کاربران وردپرس

بوسیله قطعه کد زیر و افزودن آن به فایل functions.php می‌توانید قابلیت انتخاب رنگ در پروفایل کاربران وردپرس را غیر فعال کنید.

function admin_color_scheme() {
   global $_wp_admin_css_colors;
   $_wp_admin_css_colors = 0;
}
add_action('admin_head', 'admin_color_scheme');

دیدگاه خود را بنوبسید