قطعه کد: پنهان کردن نوار پیغام بروزرسانی وردپرس

hide-update-nag-within-the-admin

پیغام به روزرسانی در مدیریت وردپرس در بعضی موارد آزار دهنده ایت مخصوصا در بعضی سایت‌ها که نمی‌خواهیم مدیریت سایت به سادگی متوجه بروزرسانی وردپرس شده و آن را آپدیت کند. با افزودن قطعه کد زیر به فایل functions.php می‌توانید پیغام آپدیت وردپرس در درون پنل مدیریت را پنهان کنید.

function irtuts_remove_upgrade_nag() {
 echo '<style type="text/css">
 .update-nag {display: none}
 </style>';
}
add_action('admin_head', 'irtuts_remove_upgrade_nag');

دیدگاه خود را بنوبسید