پنهان کردن ویرایشگر وردپرس در پست‌های سفارشی ( Custom Post )

hide-the-wordpress-editor-for-custom-post-types

در برخی موارد نیاز است که ویرایشگر وردپرس را برای بعضی از نوع‌های سفارشی پنهان کنیم! برای این مورد دو روش وجود دارد که در ادامه آنها را بررسی می‌کنیم.

روش اول – حذف پشتیبانی از ادیتور در آن نوع سفارشی

توجه داشته باشید که مقدار CUSTOM_POST_NAME را با نام پست‌سفارشی خود جایگزین نمایید.

add_action('init', 'hide_editor');
function hide_editor() {
remove_post_type_support( 'CUSTOM_POST_NAME', 'editor' );
}

روش دوم – حذف بوسیله پنهان سازی با CSS

در هنگام استفاده از برخی از افزونه‌ها همانند qTranslate در هنگام حذف پشتیبانی ویرایشگر TinyCME کارکرد افزونه‌ها با مشکل رو به رو می‌شود ولی می‌توان بوسیله قطعه کد زیر ویرایشگر را بوسیله CSS پنهان نمود تا آن افزونه‌ها هم به راحتی به عملکرد خود ادامه دهند.

add_action('admin_head', 'hide_editor');
function hide_editor() {
 if(get_post_type() == 'CUSTOM_POST_NAME') {
 ?>
 <style>
 #postdivrich { display:none; }
 </style>
 <?php
 }
}

دیدگاه خود را بنوبسید