پنهان کردن یک یا چند صفحه در پنل مدیریت صفحات وردپرس

exclude-pages-from-admin-edit-pages-list

برای شرایط خاصی که می‌خواهید یک صفحه وجود داشته باشد ولی در پنل مدیریتی وردپرس برای مدیر نمایش داده نشود می‌توانید قطعه کد زیر را در فایل functions.php قرار دهید و شماره یکتای صفحه مورد نظر خود را در آرایه موجود در قطعه کد جایگزین کنید.

add_action( 'pre_get_posts' ,'exclude_this_page' );
function exclude_this_page( $query ) {
 if( !is_admin() )
 return $query;
 global $pagenow;
 if( 'edit.php' == $pagenow && ( get_query_var('post_type') && 'page' == get_query_var('post_type') ) )
 $query->set( 'post__not_in', array(23,28,30) ); // page id
 return $query;
}

آخرین به‌روزرسانی در ۰۷ خرد ۱۳۹۶.

دیدگاه خود را بنوبسید