غیرفعال کردن ابزارک های سایدبار وردپرس در نوشته های خاص

با استفاده از کد زیر می توانید ابزارک های سایدبار را در نوشته خاصی غیرفعال کنید. در کد زیر آرایه ای که شامل ۱ و ۲ و ۳ است را ویرایش و آی دی نوشته های خود را وارد کنید. کد زیر را بایستی به فایل functions.php قالب خود اضافه کنید.

add_filter( 'sidebars_widgets', 'disable_sidebar_widgets' );
function disable_sidebar_widgets( $sidebars_widgets ) {
	if (is_single(array(1,2,4,8)))
		$sidebars_widgets = array( false );
		return $sidebars_widgets;
}

دیدگاه خود را بنوبسید