افزودن فیلد‌های شبکه‌های اجتماعی به پروفایل کاربران وردپرس

adding-extra-fields-to-user-profile

بوسیله قطعه کد زیر می‌توانید فیلد‌های مخصوص شبکه‌های اجتماعی برای کاربران در پروفایلشان اضافه نمایید. البته می‌توانید با تغییر نام فیلد‌های دیگری نیز اضافه کنید.

قطعه کد زیر را برای تعریف فیلد‌ها در Functions.php قرار دهید.

function grodea_extra_contact_info($contactmethods) {
 $contactmethods['facebook'] = 'Facebook';
 $contactmethods['twitter'] = 'Twitter';
 $contactmethods['googleplus'] = 'googleplus';
 return $contactmethods;
}
add_filter('user_contactmethods', 'grodea_extra_contact_info');

برای نمایش مقدار فیلد‌ها قطعه کد زیر را در Loop و یا صفحه‌ها (page.php) و یا مطلب کامل (single.php) قرار دهید.

<?php if(get_the_author_meta('facebook')!=''):?>
 <a href="<?php get_the_author_meta('facebook') ?>">پروفایل نویسنده در فیسبوک</a>
<?php endif; ?>

<?php if(get_the_author_meta('twitter')!=''):?>
 <a href="<?php get_the_author_meta('twitter') ?>">پروفایل نویسنده در تویتر</a>
<?php endif; ?>

<?php if(get_the_author_meta('googleplus')!=''):?>
 <a href="<?php get_the_author_meta('googleplus') ?>">پروفایل نویسنده در گوگل پلاس</a>
<?php endif; ?>

دیدگاه خود را بنوبسید