نمایش پیغام پیش فرض در صورت عدم وجود چکیده برای مطلب وردپرس (Excerpt)

default-excerpt-message

بوسیله کد زیر می‌تونید پیعامی را در صورت وجود نداشتن چکیده (Excerpt) برای مطلب نمایش دهید.

$excerpt = get_the_excerpt();
if ( empty($excerpt) ) {
 echo "no excerpt for this posting.";
}
echo $excerpt;

آخرین به‌روزرسانی در ۰۷ خرد ۱۳۹۶.

دیدگاه خود را بنوبسید