افزودن اتوماتیک متن پیش فرض به قسمت چکیده مطلب وردپرس

automatically-add-text-to-the-post-excerpt

با افزودن این قطعه کد به فایل functions.php و قرار دادن متن مورد نظر از آن به بعد متن مورد نظرتان به عنوان متن پیش‌فرض چکیده مطلب در مطالب جدید قرار خواهد گرفت.

function wps_excerpt_content( $content ) {
 $content = "متن شما در اینجا";
 return $content;
}
add_filter( 'default_excerpt', 'wps_excerpt_content' );

آخرین به‌روزرسانی در ۰۷ خرد ۱۳۹۶.

دیدگاه خود را بنوبسید