غیرفعال کردن خطای به روز رسانی مرورگر

با افزودن کد زیر به فایل functions.php قالب خود خطای به روز رسانی مرورگر از طرف وردپرس غیرفعال می باشد. این کد در وردپرس از نسخه ۳٫۲ به بعد در دسترس است:

function disable_browser_upgrade_warning() {
    remove_meta_box( 'dashboard_browser_nag', 'dashboard', 'normal' );
}
add_action( 'wp_dashboard_setup', 'disable_browser_upgrade_warning' );

دیدگاه خود را بنوبسید