نمایش تب راهنمای وردپرس فقط برای مدیریت

اضافه کردن کد زیر به فایل functions.php باعث می شود تا تب های راهنمای وردپرس فقط به مدیران نمایش داده شود:

function hide_help() {
  if(!is_admin()){
  echo '<style type="text/css">
      #contextual-help-link-wrap { display: none !important; }
     </style>';
  }
}
add_action('admin_head', 'hide_help');

دیدگاه خود را بنوبسید