حذف منوی راهنما تنها برای مدیران سایت وردپرسی

hide-wordpress-help-menuبا استفاده از این قطعه کد و قرار دادن آن در فایل functions.php می‌توان منوی راهنما را در مدیریت وردپرس تنها برای مدیران سایت مخفی نمود.

function hide_help() {
  if(!is_admin()){
  echo '<style type="text/css">
      #contextual-help-link-wrap { display: none !important; }
     </style>';
  }
}
add_action('admin_head', 'hide_help');

دیدگاه خود را بنوبسید