اختصاص دادن کلاس‌‌های زوج یا فرد یا شمارنده کلاس به عناصر درون Loop در PHP

<div class="example-class<?php echo ($xyz++%2); ?>">

اگر قطعه کد زیر را در درون یک Loop یا حلقه استفاده کنید کلاس‌ها به ترتیب .example-class0 و .example-class1 به کلاس تخصیص  داده خواهد شد. با افزایش ۲ می‌توانید تعداد کلاس های اختصاص داده شده را به ۳تایی، چهار تایی و… افزایش دهید.

نمونه ۳ تای – خروجی : .example-class1 ، .example-class2 ، .example-class3 ، .example-class1 و…

<div class="example-class<?php echo ($xyz++%3); ?>">

نمونه ۴ تای – خروجی : .example-class1 ، .example-class2 ، .example-class3 ، .example-class4 ، .example-class1 و…

<div class="example-class<?php echo ($xyz++%4); ?>">

آخرین به‌روزرسانی در ۰۷ خرد ۱۳۹۶.

دیدگاه خود را بنوبسید