تبدیل خودکار url درون رشته به هایپرلینک در PHP

بسیاری از ویرایشگرهای WYSYWYG در نوار ابزار خود امکاناتی را فراهم کرده‌اند که بتوانید url های موجود در رشته ها را به هایپرلینک تبدیل کنید. اما شما می‌توانید این کار را خودتان بوسیله تابع preg_replace انجام دهید.

$url = "Ali Aghdam (http://www.aliaghdam.com)";
 $url = preg_replace("/http://([A-z0-9./-]+)/", "$0", $url);

دیدگاه خود را بنوبسید