بهترین راه برای پیدا کردن طول آرایه در PHP

بوسیله تابع sizeof می‌توانید طول آرایه را به راحتی به دست بیاورید.

sizeof($arr)

//Ex:
if (sizeof($arr) > 1) {
   //....
}

دیدگاه کاربران

 1. محمد حیدری در

  من به این صورت نوشتم ولی اصلا ELSE چاپ نمیشه
  ۱)){
  echo “it’s big value”;
  }
  else
  echo “value is small”;
  ?>

دیدگاه خود را بنوبسید