نمایش داده نشدن iframe تا زمان لود نشدن کامل آن

بوسیله قطعه کد زیر می‌تواند iframe را تا زمان لود شدن کامل از دید کاربر پنهان نماید و پس از لود کامل آن را به کاربر نمایش دهد.

<iframe style="visibility:hidden;" onload="this.style.visibility = 'visible';" src="../examples/inlineframes1.html" > </iframe>

دیدگاه خود را بنوبسید