تغییر رنگ Placeholder بوسیله CSS

بوسیله قطعه کد زیر طراحان و برنامه نویسان می‌توانند رنگ Placeholder را از رنگ پیشفرض خاکستری به راحتی به هر رنگی تغییر دهند.

کد css :

input:-moz-placeholder,textarea:-moz-placeholder{
  color: red;
}
input:-ms-input-placeholder,textarea:-ms-input-placeholder{
  color: red;
}
input::-webkit-input-placeholder,textarea::-webkit-input-placeholder{
  color: red;
}

کد CSS و HTML  نشان دهنده نحوه استفاده:

<!doctype html>
<html>
<head>
 <title>Placeholder demo</title>
 <style type="text/css">
input:-moz-placeholder,textarea:-moz-placeholder{
  color: red;
}
input:-ms-input-placeholder,textarea:-ms-input-placeholder{
  color: red;
}
input::-webkit-input-placeholder,textarea::-webkit-input-placeholder{
  color: red;
}
 </style>
</head>
<body>
 <input id="test" placeholder="Placeholder text!">
</body>
</html>

آخرین به‌روزرسانی در ۰۷ خرد ۱۳۹۶.

دیدگاه خود را بنوبسید