درباره گروه نرم افزاری گرودیا

grodea-logoگرودیا یعنی پیوند تخصص و نگرش نو!، گرودیا یعنی تشکل افراد با توانایی‌ها و تخصص‌های متفاوت برای ایجاد محصولاتی که قدرت تغییر زندگی افراد و سازمان‌ها را دارد.

ما در گرودیا بوسیله ذهن متفکر و خلاق تیم خود برآنیم تا طرح‌ها و پروژه‌ها را به بهترین شکل پیاده سازی کرده و بهترین تاثیر را بر همه‌ی جوانب آنها باقی گذاریم. بر همگان پنهان نیست که برای پیاده‌سازی طرح‌ها و ایده‌های جدید به بهترین شکل استفاده از آخرین تکنولوژی‌ها غیر قابل اجتناب است.

در گرودیا همه‌ی طرح‌ها در «فضای ایده» قرار می‌گیرند. در فضای ایده تمامی اطلاعات جمع آوری و همه‌ی جوانب در نظر گرفته می‌شوند سپس با ذهن خلاق تیم ایده‌ها خلق و پرورانده می‌شوند.

ایده! اما صرف ایده مهم نیست! ایده‌ها بسیارند اما زمانی که عملی شوند قابل بیان و اتکا خواهند بود  در اینجاست که تخصص تیم ما تمام ایده‌ها را جزء به جزء و به بهترین و کاراترین شکل پیاده سازی می‌کند تا در زمان نهایی شدن و پایان طرح‌ها و پروژه‌ها تفاوت آن با تمام به اندازه تمام باشد!. فراموش نکنید که ایده همیشه به معنای یک محصول جدید و کاملا متفاوت نیست بلکه می‌تواند شکل و روشی جدید در ساخت و کارکرد محصولات باشد که همه چیز را آسان و مفیدتر می‌کند.


روند کاری ما در گرودیا

سفارش

بررسی و مشخص نمودن نیاز‌های کارفرما طی جلسات

تحقیق

شناسایی و جمع آوری تمامی اطلاعات با در نظرکرفتن تمامی جوانب

ایده پردازی

خلق و پروراندن ایده‌ها و... بهمراه دریافت بازخورد از کارفرما

طراحی

طراحی تمامی ایده‌ها و اجزای آن به کاربردی ترین شکل

توسعه

پیاده‌ سازی دقیق و اصولی طراحی با جدیدترین تکنولوژی‌ها

تست

تست تمامی بخش‌های پروژه با داده‌های واقعی

تحویل

بسته به نوع پروژه طرح را چاپ و وب سایت را راه‌اندازی می‌کنیم